Po raz 4 Edbak znalazł się wśród firm nagrodzonych, przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie, podczas Gali Wojewódzkiego Lidera Biznesu. Jury przyznało statuetki w czterech kategoriach przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie oraz duże. W kategorii średnich przedsiębiorstw kapituła postanowiła nagrodzić firmę Edbak.

Edbak był już nagradzany w poprzednich edycjach konkursu: 2011,2013, 2014.

Krótka wideo relacja