rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki wyrobów z blach cienkich-dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 650 300,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki wyrobów przestrzennych-dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 436 700,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Europe 2-4.02.2010 Amsterdam jako wystawca-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

15.05.2010 – 17.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 995,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej obudów i standów ze stali szlachetnej i aluminium-dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 917 125,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach DIGITAL SIGNAGE EXPO 2010 15-17.06/2010 Essen (Niemcy) - jako wystawca.

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

29.01.2010 – 30.07.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Orgatec 2010 26-30.10.2010 Niemcy w charakterze wystawcy-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.02.2010 – 30.12.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Russia 2010 7-9.12.2010 Moskwa (Rosja) w charakterze
wystawcy-dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

31.08.2010 – 28.03.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 996,99 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Całkowita automatyzacja procesów cięcia i gięcia metali, jako element przewagi konkurencyjnej EDBAK Sp. z o.o. na
rynku międzynarodowym - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2012 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 890,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
części lotniczych - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2014 – 30.06.2015

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 697,24 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych Targach Poddostawców Zuliefermesse Lipsk
26.02-01.03.2013, Lipsk (Niemcy) oraz Targach HANNOVER MESSE 8-12.04.2013, Hanower (Niemcy) - dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4.A Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.06.2013

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

45 168,25 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego na działce 240/31 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.11.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 981,98 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku hali nr 1 oraz hali nr 3 na działce nr 240/32 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o. - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.03.2014 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 976,69 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznego zarządzania dystrybucją produktów wytwarzanych przez EDBAK Sp.
z o.o. o - dofinansowany ze środków europejskich oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Nazwa Działania:

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Okres realizacji:

01.01.2013 – 31.07.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

489 710,00 PLN

rpo